Aktuality

JUDr. Tomáš Tomšíček oznamuje

7. prosince 2018

JUDr. Tomáš Tomšíček oznamuje, že došlo ke zneužití jeho identity ze strany neznámé osoby. Bližší informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory pod tímto odkazem.


Rozhovor s JUDr. Volopichem

28. února 2017

V aktuálním čísle (1/2017) odborného časopisu „VO v kocke“, který se na Slovensku věnuje problematice veřejných zakázek, vyšel rozhovor s partnerem naší advokátní kanceláře JUDr. Danielem Volopichem. Tématem rozhovoru byly zkušenosti naší advokátní kanceláře s veřejnými zakázkami a očekávání, která jsou v ČR spojena s novým zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Rozhovor najdete zde. Pro přístup na stránky vydavatele časopisu klikněte zde.


Článek našeho kolegy na stránkách epravo.cz

4. ledna 2017

Našemu kolegovi JUDr. Jiřímu Lojdovi vyšel na stránkách E-práva článek pojednávající o právní úpravě kácení stromů kolem železničních tratí. Tato problematika byla před nějakým časem velmi diskutovaná, a to především z toho důvodu, že legislativa nedávala jasnou odpověď, jak v takovýchto případech postupovat. Novelou zákona o dráhách č. 319/2016 Sb. došlo k vyjasnění této problematiky. Jaké změny tedy novela v této oblasti přinesla? To se dočtete v článku zde.


Nejvyšší soud upřesnil určení výživného

25. listopadu 2016

NS ČR vydal dne 19. 10. 2016 sjednocující stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé. Stanovisko zpřesňuje rozsah vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků, postup při určení výše potenciálního příjmu povinného rodiče žijícího v ČR i zahraničí či rozsah vyživovací povinnosti podnikatelů. Sjednocuje také praxi pro řízení o schválení dohody rodičů o výživném a nepřiznávání úroků z dlužného výživného. Plný text stanoviska Cpjn 204/2012 naleznete zde.