JUDr. Daniel Volopich

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.)

Specializace:
obchodní závazkové právo, insolvence, cenné papíry, veřejné zakázky, právo hospodářské soutěže, energetické právo

Cizí jazyky:
ruský

JUDr. Daniel Volopich je advokátem a partnerem naší advokátní kanceláře, kterou v roce 2004 zakládal společně s JUDr. Tomášem Tomšíčkem. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studia byl pět let podnikovým právníkem a poté tři roky komerčním právníkem. V advokacii působí od roku 1996. Advokacii původně vykonával jako člen sdružení, v rámci kterého se věnoval generální praxi, především však právnímu poradenství v oblasti obchodního práva a cenných papírů. Získal rovněž četné zkušenosti při zastupování klientů v restitučních věcech a ve sporech o náhradu škody, později pak ve věcech konkursních. V posledních letech se specializuje na právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, problematiku hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a na energetické právo.