JUDr. Eliška Podroužková

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.)

Specializace:
Občanské právo, obchodní právo, správa a vymáhání pohledávek, správní právo, právo veřejných zakázek, dotační právo a zastupování klientů v soudních řízeních

Cizí jazyky:
Anglický, německý

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky. Zaměřuje se především na občanské právo, obchodní právo, správu a vymáhání pohledávek, správní právo, právo veřejných zakázek, dotační právo a zastupování klientů v soudních řízeních. Dotačnímu právu a právu veřejných zakázek se věnovala v průběhu studia a po jeho ukončení ve veřejnoprávním sektoru. Setkat se s ní můžete v pobočce naší kanceláře v Praze.