JUDr. Eva Rajtmajerová

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr., JUDr.)

Specializace:
Občanské právo, obchodní právo, právo nemovitostí včetně práva bytového, správa a vymáhání pohledávek, správní právo a právo veřejných zakázek.

Cizí jazyky:
anglický

Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (magisterské studium, rigorózní zkouška). Do naší advokátní kanceláře nastoupila jako advokátní koncipientka v roce 2018. V druhé polovině roku 2021 úspěšně složila advokátní zkoušku a nyní je advokátkou naší advokátní kanceláře. Zaměřuje se především na občanské právo, obchodní právo, právo nemovitostí včetně práva bytového, správu a vymáhání pohledávek, správní právo a právo veřejných zakázek. Ve svém volném čase ráda cestuje, schází se s přáteli, sportuje a čte. Setkat se s ní můžete v sídle naší kanceláře v Plzni.