JUDr. Hana Němečková

Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.)

Specializace:
občanské právo, obchodní závazkové právo, trestní právo, právo nemovitostí, veřejné zakázky, právo obcí a krajů, správa a vymáhání pohledávek, zastupování v řízeních před soudy

Cizí jazyky:
německý, anglický

Do naší advokátní kanceláře nastoupila jako advokátní koncipientka v roce 2008. Od roku 2011 je trvale spolupracující advokátkou a působí v naší pražské pobočce. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (magisterské studium, státní rigorózní zkouška). Po ukončení studia pracovala v bankovním sektoru jako právník pobočky banky. V naší kanceláři se zaměřuje především na právo veřejných zakázek, občanské právo, obchodní závazkové právo, trestní právo, právo nemovitostí, správu a vymáhání pohledávek, právo obcí a krajů a zastupování klientů v řízeních před soudy. Ve volném čase se věnuje četbě a sportu.