JUDr. Helena Hostovská, Ph.D.

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.)

Specializace:
Energetické právo, generální praxe (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo). 

Cizí jazyky:
německý, anglický

Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.). V naší advokátní kanceláři působí od roku 2008, kdy začala při studiu vysoké školy docházet do kanceláře jako právní praktikantka. V období od srpna 2011 pracovala v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky, následně složila v září 2014 úspěšně advokátní zkoušku a od listopadu 2014 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou trvale spolupracující s naší kanceláří. Specializuje se především na poskytování právního poradenství v oblasti energetického práva, dále poskytuje právní poradenství ve věcech občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, trestního práva a správního práva. V rámci všech uvedených právních oborů se zaměřuje především na zastupování klientů v soudních, trestních a správních řízeních,  jakož i na zpracovávání odborných právních posudků a stanovisek. V rámci správního práva se specializuje také na problematiku vyvlastňování. Zkušenosti má rovněž s vymáháním a správou pohledávek. Hovoří německy a základně anglicky. Ve volném čase ráda jezdí na kole, běhá, věnuje se geocachingu a čte. Můžete jí navštívit v sídle advokátní kanceláře v Plzni.