JUDr. Tomáš Tomšíček

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)

Specializace:
obecné obchodněprávní poradenství, obchodní závazkové právo, insolvence, arbitráže a sporná agenda, právo nemovitostí, právo obcí a krajů

Cizí jazyky:
anglický

JUDr. Tomáš Tomšíček je advokátem a partnerem naší advokátní kanceláře, kterou v roce 2004 zakládal společně s JUDr. Danielem Volopichem. Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.), státní rigorózní zkoušku vykonal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.). V advokacii působí od roku 1999. Od počátku se věnoval komplexnímu obecnému právnímu poradenství širokému spektru klientely, včetně veřejnoprávních subjektů. Postupně se začal specializovat na právní poradenství obchodním společnostem (smluvní agenda, právní due diligence, fúze a akvizice),  insolvenční řízení včetně vedení incidenčních sporů, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních a právnímu poradenství při veškerých dispozicích s nemovitostmi.