Mgr. Bc. Daniel Janda

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni – obor veřejná správa (Bc.)
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni – obor právo (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, korporátní právo, správní právo, správa a vymáhání pohledávek, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, insolvence.

Cizí jazyky:
Anglický, německý

Daniel nejprve úspěšně absolvoval bakalářský studijní program v oboru Veřejná správa na Západočeské univerzitě v Plzni, poté zde rovněž vystudoval i magisterský studijní program v oboru Právo a odpromoval v roce 2021. V naší kanceláři však působí již od roku 2014 – nejprve se jako právní asistent věnoval především agendě správy a vymáhání pohledávek pro významného klienta, po ukončení studií pak nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Nyní se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, korporátního či správního, ale také se věnuje oblasti insolvencí nebo vymáhání pohledávek včetně zastupování před soudy a správními orgány. Ve svém volném čase se věnuje sportu, primárně fotbalu, a to jako hráč i trenér. Setkat se s ním můžete v sídle naší kanceláře v Plzni.