Mgr. Bc. Jakub Brada

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni – obor veřejná správa (Bc.)
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni – obor právo (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, obchodní právo, správní právo, správa a vymáhání pohledávek, správní právo a právo veřejných zakázek.

Cizí jazyky:
anglický

Je absolventem bakalářského studijního programu v oboru Veřejná správa Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a na stejné fakultě absolvoval i magisterský studijní program v oboru Právo. Během studia působil na Katedře ústavního a evropského práva jako pomocný vědecký pracovník a zároveň byl členem Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni a Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2018 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se především na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek, občanského práva, obchodního práva, správního práva a také na správu a vymáhání pohledávek. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce. V současné době působí také jako interní doktorand na katedře občanského práva Fakulty právnické západočeské univerzity v Plzni. Setkat se s ním můžete v sídle naší kanceláře v Plzni.