Mgr. Eva Straková

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, právo veřejných zakázek, právo obcí a krajů, trestní právo

Cizí jazyky:
anglický, německý

Mgr. Eva Straková začala v advokátní kanceláři pracovat jako advokátní koncipientka v roce 2005. Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (2004). Po dokončení koncipientské praxe složila advokátní zkoušku a od roku 2008 advokacii vykonává jako trvale spolupracující advokátka naší kanceláře. V rámci advokátní kanceláře se zabývá především řešením otázek z oblasti občanského a obchodního práva, dále radí klientům ve věcech pracovního práva, práva rodinného, práva veřejných zakázek, práva obcí a krajů a trestního práva. Klienty advokátní kanceláře rovněž zastupuje před soudy, a to jak v civilních, tak trestních řízeních. Na poli pracovního práva se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Hovoří anglicky a německy. Svůj volný čas s oblibou tráví sportem, zejména pak během, plaváním a běžeckým lyžováním. Setkat se s ní můžete v sídle advokátní kanceláře v Plzni.