Mgr. Ing. Eva Rafajová

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, korporátní právo, družstva, veřejné zakázky, správní právo, pracovní právo, dopravní právo

Cizí jazyky:
anglický

Do naší advokátní kanceláře nastoupila jako advokátní koncipientka v roce 2012. V roce 2016 úspěšně složila advokátní zkoušku a nyní je trvale spolupracující advokátkou advokátní kanceláře. Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studia pracovala jako právník ve veřejné správě, kde se zabývala zejména dispozicemi s nemovitým majetkem a veřejnými zakázkami. V naší advokátní kanceláři se zaměřuje především na občanské právo, korporátní právo, družstva, veřejné zakázky, správní právo, pracovní právo a dopravní právo. Dále má zkušenosti z oblasti energetických norem, restitucí majetku státu, nakládání s nemovitostmi a autorského práva. V současnosti působí v naší pražské pobočce. Ve volném čase se věnuje sportu a četbě beletrie.