Mgr. Jana Svobodová

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:
Správa a vymáhání pohledávek, zastupování klientů v soudních řízeních.

Cizí jazyky:
anglický

Je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2001). Po ukončení studia pracovala ve veřejné správě, kde měla na starosti agendu prodeje nemovitostí. V advokátní kanceláři pracuje od roku 2012. Zaměřuje se na správu a vymáhání pohledávek, a to i v rámci pozůstalostních řízení, a na zastupování klientů v soudních sporech (v oblasti elektroenergetiky). Od listopadu 2018 zde působí jako advokátní koncipientka. Ve volném čase se věnuje rodině, cestování, ručním pracím a četbě. Setkat se s ní můžete v sídle naší advokátní kanceláře v Plzni.