Mgr. Kateřina Hrubá

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, korporátní právo, správní právo, právo nemovitostí včetně práva bytového, správa a vymáhání pohledávek.

Cizí jazyky:
Anglický

Je absolventkou magisterského studijního programu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu studia absolvovala praxi v notářské kanceláři a posléze i v naší advokátní kanceláři, kde od září roku 2020 působí na pozici advokátního koncipienta. Zaměřuje se především na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, korporátního práva, správního práva, práva nemovitostí včetně práva bytového a také na správu a vymáhání pohledávek. Svůj volný čas ráda tráví sportem, nejraději jízdou na kole, scházením se s přáteli a tancem. Setkat se s ní můžete v sídle naší advokátní kanceláře v Plzni.