Mgr. Ondřej Štochl

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.). 

Specializace:
Právo nemovitostí včetně práva bytového, občanské právo, korporátní právo, správa a vymáhání pohledávek, insolvence, zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních. 

Cizí jazyky:
anglický

Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.), kde promoval v červenci 2005, vzápětí nastoupil do naší advokátní kanceláře. V období od července 2005 pracoval na pozici advokátního koncipienta, následně složil v prosinci 2008 úspěšně Advokátní zkoušku, a od února 2009 je trvale spolupracujícím advokátem naší advokátní kanceláře zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Specializuje se především na poskytování právního poradenství v oblasti práva nemovitostí, občanského práva obecně, korporátního práva, insolvenčního práva a na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních. Zkušenosti má rovněž se správou a vymáháním pohledávek. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce. Ve volném čase se rád věnuje rodině a sportu. Setkat se s ním můžete v sídle advokátní kanceláře v Plzni.