Mgr. Valentina Louda Volopichová

Vzdělání:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:
Občanské právo, rodinné právo, ústavní právo, vymáhání pohledávek, přestupkové právo, zastupování klientů v soudním řízení.

Cizí jazyky:
Anglický, německý

Absolventka magisterského programu v oboru Právo na FPR ZČU z července 2020 nastoupila jako advokátní koncipientka v říjnu téhož roku, přičemž se převážně věnuje vymáhání pohledávek v oblasti elektroenergetiky, ale také občanskoprávní či správněprávní agendě. V diplomové práci obhájené na katedře ústavního práva se věnovala komparaci ústavněprávních principů států střední Evropy se zaměřením na pravomoci nejvyšších ústavních činitelů. V současné době zpracovává rigorózní práci z oblasti rodinného práva, konkrétně problematiku současné legislativní úpravy zániku manželství v ČR.