PARTNEŘI

ADVOKÁTI

KONCIPIENTI

OSTATNÍ KOLEGOVÉ

 

Poskytování našich služeb v kvalitě, na kterou jsou naši klienti zvyklí, by nebylo možné bez pomoci našich dalších kolegů, kteří se zabývají administrativou, daňovými a účetními aspekty naší práce, komunikací s klienty, přípravou korespondence, přípravou jednoduchých právních rozborů a výtahů, zajišťováním podkladů na úřadech, vyřizováním a organizací agendy v rámci správy pohledávek klienta, vyhodnocováním podkladů dodaných klientem, sepisováním a kompletací žalob a návrhů na nařízení exekuce, komunikací se soudy, exekutorskými úřady a jinými úřady, jednáním s dlužníky klienta, atd. Rovněž tito lidé stojí za úspěchem naší advokátní kanceláře a jsme rádi, že patří do našeho týmu.

Eliška Aubrechtová
Renata Česalová
Mgr. Brigita Franek
Kristýna Horníková
Kateřina Hrubá
Romana Chmelíková
Bc. Daniel Janda
Kateřina Kašparová
Julie Kordíková, DiS.

Luboš Kotraš
Petra Kožíšková
Václava Kožnarová
Nikol Kratochvílová
Dana Krymová
Bc. Monika Lukešová
Mgr. Kristýna Lyžbická
Ivan Milev

Kristýna Pašková
Markéta Poncarová
Bc. Jana Sklenářová
Miroslava Sokolová
Jiřina Tomšíčková
Petra Tremlová
Martina Ulčová
Lenka Vacíková Svobodová
Bc. Jana Valentová