PARTNEŘI

ADVOKÁTI

KONCIPIENTI

OSTATNÍ KOLEGOVÉ

 

Poskytování našich služeb v kvalitě, na kterou jsou naši klienti zvyklí, by nebylo možné bez pomoci našich dalších kolegů, kteří se zabývají administrativou, daňovými a účetními aspekty naší práce, komunikací s klienty, přípravou korespondence, přípravou jednoduchých právních rozborů a výtahů, zajišťováním podkladů na úřadech, vyřizováním a organizací agendy v rámci správy pohledávek klienta, vyhodnocováním podkladů dodaných klientem, sepisováním a kompletací žalob a návrhů na nařízení exekuce, komunikací se soudy, exekutorskými úřady a jinými úřady, jednáním s dlužníky klienta, atd. Rovněž tito lidé stojí za úspěchem naší advokátní kanceláře a jsme rádi, že patří do našeho týmu.

Renata Česalová 
Romana Chmelíková
Petra Kožíšková 
Markéta Poncarová 
Mgr. Jana Svobodová 
Petra Tremlová 
Bc. Jana Valentová

Mgr. Brigita Franek 
Bc. Daniel Janda 
Václava Kožnarová 
Bc. Jana Sklenářová 
Eliška Švarcová
Martina Ulčová 
Vilém Zeman

Michaela Gojdičová
Luboš Kotraš
Nikol Kratochvílová 
Miroslava Sokolová 
Jiřina Tomšíčková 
Lenka Vacíková Svobodová
Barbora Žihlová