O KANCELÁŘI

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. založená v roce 2004 v návaznosti na předchozí samostatné advokátní praxe svých zakladatelů sahající do počátku 90. let, je renomovanou českou advokátní kanceláří. Mezi přední české advokátní kanceláře se řadí především díky své klientele, která advokátní kanceláři dlouhodobě svěřuje řešení té nejsložitější právní agendy. Dosažení a udržení tohoto postavení by nebylo možné bez bohatých zkušeností, hlubokých znalostí a individuálních schopností všech členů našeho týmu. Hlavní sídlo naší advokátní kanceláře je v Plzni, avšak své služby poskytujeme rovněž prostřednictvím pražské pobočky.

Po celou dobu existence naší advokátní kanceláře se na nás s důvěrou obracejí přední průmyslové podniky působící v oblasti energetiky, strojírenství, dopravy nebo stavebnictví, stejně tak jako ústřední orgány státní správy, středně velké i menší firmy zabývající se obchodem či službami a v neposlední řadě i stovky drobných klientů z řad občanů, kteří naši pomoc využívají při důležitých životních rozhodnutích nebo v nelehkých životních situacích. Naši klienti se mohou vždy spolehnout na vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb, preciznost a komunikativnost členů našeho týmu, jejich časovou flexibilitu, přátelský přístup a schopnost najít pro klienta v každé situaci to nejlepší řešení. Samozřejmostí je pro nás důsledné dodržování zákona o advokacii, stavovských předpisů a obecně všech principů, na nichž advokacie historicky spočívá a bez nichž nemůže být řádně vykonávána. Důsledně uplatňujeme především postupy zabraňující střetu zájmů a garantující bezvýjimečnou důvěrnost informací získaných od našich klientů. I přes vysokou kvalitu našich služeb důsledně dbáme na pojištění možných rizik.

Přestože si specifické potřeby našich klientů vyžádaly vyšší míru specializace našich služeb v určitých právních oblastech, dlouhodobě si naše advokátní kancelář zakládá na schopnosti poskytovat právní služby ve všech oborech práva. Bez znalosti práva jako celku a bez schopnosti vnímat jej jako komplexní funkční systém bychom totiž nemohli našim klientům nabídnout špičkový právní servis, na jaký jsou u nás zvyklí. Ve stále více globalizovaném světě je pro nás potom naprostou samozřejmostí schopnost poskytovat naše služby nejen v českém jazyce, ale i v jazyce anglickém a německém.

Máte-li jakýkoliv problém vyžadující právní pomoc, nebo jste ve své každodenní činnosti ztraceni v záplavě právních norem, anebo stojíte před důležitým životním rozhodnutím, pak nepotřebujete jen právníka, potřebujete nás. Uděláme vždy maximum k Vaší plné spokojenosti a budeme vždy usilovat o to, abyste byli ve své věci úspěšní, neboť Váš úspěch je i naším úspěchem.