Právo nemovitostí a stavební právo

Většina z nás se ve svém životě ocitla v situaci, kdy zvažovala koupi či prodej bytu, rodinného domu, zahrady, stavebního pozemku, chaty či třeba jen garáže a všichni jsme to nepochybně cítili jako velký krok kupředu. Převod nemovitosti je přitom složitým procesem, který neznamená jen vyjednání obsahu kupní, směnné či darovací smlouvy, případně smlouvy o zřízení věcného břemene či služebnosti, ale zahrnuje rovněž neméně důležité navazující řízení před katastrálním úřadem a vyřešení otázek týkajících se zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Právo nemovitostí však není jen o prodeji domu, bytu nebo jiné nemovitosti (případně o věcných břemenech/služebnostech, zástavním právu – hypotéce nebo právu předkupním), nejčastěji se totiž v tomto oboru setkáváme s nájmem či podnájmem bytů, nebytových prostor, domů, průmyslových hal, pozemků a dalších nemovitostí.

Dispozice s nemovitostmi znamenají většinou přesuny velkých majetkových hodnot, čemuž odpovídají i zvýšené nároky, které jsou na proces převodu nemovitostí kladeny jednotlivými právními předpisy (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon vč. katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb., zák. opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí). Bohužel, mnozí se v takových chvílích spolehnou na „vzorové“ smlouvy stažené z internetu případně dají průchod své tvořivosti. Tak jako každý lidský osud je však i každá nemovitá věc individuální a něčím specifická, ať již konkrétním vymezením bytové či nebytové jednotky, zařízením domu, nebo zatížením právními vadami (věcnými břemeny/služebnostmi, zástavním či předkupním právem, právem stavby apod.). Tyto zvláštnosti pak nemůže člověk bez potřebné praxe, případně osoba píšící smlouvu bez znalosti konkrétní nemovitosti, dostatečně dobře postihnout. Chyby v takových smlouvách jsou potom nezřídka kdy důvodem pro následné zastavení vkladového řízení u příslušného Katastrálního úřadu či dokonce pro zamítnutí vkladu a s tím související prodloužení, nebo dokonce zmaření celé transakce. Využití právních služeb advokáta při převodu nemovitostí je tedy rozumnou investicí, neboť klientovi pomůže eliminovat veškerá možná rizika, o nichž mnohdy ani sám neví. Služby profesionála pak zajistí úspěšnou realizaci celého procesu převodu. Tak např. pokud se chystáte k prodeji bytu, pozemku či rodinného domu, bude Vaším zájmem řádně zajistit úhradu kupní ceny, např. formou jejího složení do advokátní úschovy, která poskytuje prodávajícímu i kupujícímu požadovaný komfort a jistotu, že nemovitost nebude v katastru přepsána na kupujícího dříve, než složí celou výši kupní ceny a naopak, že kupní cena nebude prodávajícímu vyplacena dříve, než dojde k přepisu nemovitosti na kupujícího. Chcete-li naopak nějakou nemovitost koupit, bude pro Vás důležité, aby nebyla zatížená žádnými právními vadami či právy třetích osob a abyste vždy měli právo bránit se v situacích, u kterých by se po prodeji ukázalo, že koupená nemovitost nemá prodávajícím udávané parametry či kvalitu. Tím ovšem naše služby spojené s převodem nemovitostí zdaleka nekončí. Celým procesem Vás provedeme od sepsání či připomínkování smlouvy (pokud smlouvu předloží druhá strana), přes její následné uzavření a s tím spojené úřední ověření podpisů účastníků, navazující vytvoření a podání návrhu na vklad k příslušnému Katastrálnímu úřadu, až po asistenci při úhradě zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím její přímé výplaty z advokátní úschovy příslušnému Finančnímu úřadu. Celá transakce tak bude v každém okamžiku v dobrých rukou.

Členové týmu advokátů naší advokátní kanceláře specializující se na právo nemovitostí, mají dlouholeté praktické zkušenosti v poskytování komplexního právního servisu při prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operací týkajících se nemovitostí občanům, firmám i obcím. Rovněž jsme úspěšně zastupovali řadu našich klientů v soudních či rozhodčích řízeních týkajících se práv k nemovitostem.  Vedle běžné agendy spojené s převody nemovitostí nabízíme kompletní poradenský servis při řešení otázek spojených se spoluvlastnickými vztahy k nemovitostem (spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů – SJM), pomůžeme Vám s vkladem nemovitostí jako nepeněžitým vkladem do základního kapitálu obchodních společností, poradíme se zpracováním znaleckých posudků na ocenění nemovitostí, zpracováním geometrických plánů pro zaměření pozemků či věcných břemen, a pomůžeme Vám překonat jakékoliv další překážky na cestě k úspěšnému dokončení Vaší transakce.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz