Naše služby

Pro občany

Ze zkušeností víme, že právní poradenství pro občany vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i pochopení konkrétní životní situace klienta. Pokud tedy radíme klientům v otázkách občanského práva, tedy např. ve věcech společného jmění manželů, výživného, sousedských vztahů, koupě nemovitostí atp., pomáháme-li jim ve věcech práva pracovního, zastupujeme-li klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme za ně pohledávky nebo jim pomáháme v nelehkých životních situacích, zakládáme si při tom nejen na maximální odbornosti, ale i lidském a chápavém přístupu. Víme totiž, že některé problémy se mohou zdát na první pohled nedůležité či dokonce banální, avšak jen do doby, dokud netíží přímo Vás. Na nás se však můžete s klidem obrátit v jakékoliv situaci. Chcete se o našich službách dozvědět více? 

Zobrazit více

Pro firmy

Cesta podnikání nebývá přímá, mnohdy bývá dokonce trnitá a plná překážek, většinou je ale také lemovaná výzvami a jste-li dost schopní a vytrvalí, můžete se na ní potkat s úspěchem. Rozhodně se Vám však po ní bude kráčet lépe s partnerem, který Vám pomůže odstranit z cesty mnohé překážky, najde schůdnější varianty a podá Vám pomocnou ruku, dostanete-li se do problémů. Takovým partnerem jsme již léta mnohým z těch, kteří se na tuto cestu vydali a rádi jím budeme i Vám. Ať již budete potřebovat např. založit obchodní společnost, vybudovat nový provoz nebo fotovoltaickou elektrárnu, usilovat o veřejnou zakázku nebo využívat směnky k zajištění svých závazků, budeme tu pro Vás. Budete-li ve sporu z kupní nebo přepravní smlouvy, nebo budete věřitelem insolventního dlužníka, případně se budete potýkat s překážkami při budování liniové stavby, podáme Vám pomocnou ruku. Chcete vědět více?

Zobrazit více

Pro veřejnou správu

Pracovat ve veřejném zájmu je nepochybně velká čest a nakládat s veřejnými prostředky je velká zodpovědnost. Na činnost veřejné správy potom dopadá celá řada právních norem, které toto reflektují, přesto však nejsou vždy zcela srozumitelné. Veřejná správa se ovšem musí s těmito nejasnostmi vypořádat, aby mohla plnit své úkoly, a to mnohdy v krátkých termínech a při projektech zásadního významu. Typickým příkladem je zde problematika veřejných zakázek, nebo zajištění dopravní obslužnosti na území kraje. Subjekty veřejné správy jsou však mnohdy konfrontovány i s předpisy ryze soukromoprávního charakteru a na otázky spojené s aplikací těchto předpisů potřebují znát komplexní odpověď v podobě stanoviska. Nejen tyto služby poskytuje naše kancelář pravidelně již řadu let. Potřebujete vědět více?

Zobrazit více

Aktuality