Naše služby

Pro občany

Ze zkušeností víme, že právní poradenství pro občany vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i pochopení konkrétní životní situace klienta. Pokud tedy radíme klientům v otázkách občanského práva, tedy např. ve věcech společného jmění manželů, výživného, sousedských vztahů, koupě nemovitostí atp., pomáháme-li jim ve věcech práva pracovního, zastupujeme-li klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme za ně pohledávky nebo jim pomáháme v nelehkých životních situacích, zakládáme si při tom nejen na maximální odbornosti, ale i lidském a chápavém přístupu. Víme totiž, že některé problémy se mohou zdát na první pohled nedůležité či dokonce banální, avšak jen do doby, dokud netíží přímo Vás. Na nás se však můžete s klidem obrátit v jakékoliv situaci. Chcete se o našich službách dozvědět více? 

Zobrazit více

Pro firmy

Cesta podnikání nebývá přímá, mnohdy bývá dokonce trnitá a plná překážek, většinou je ale také lemovaná výzvami a jste-li dost schopní a vytrvalí, můžete se na ní potkat s úspěchem. Rozhodně se Vám však po ní bude kráčet lépe s partnerem, který Vám pomůže odstranit z cesty mnohé překážky, najde schůdnější varianty a podá Vám pomocnou ruku, dostanete-li se do problémů. Takovým partnerem jsme již léta mnohým z těch, kteří se na tuto cestu vydali a rádi jím budeme i Vám. Ať již budete potřebovat např. založit obchodní společnost, vybudovat nový provoz nebo fotovoltaickou elektrárnu, usilovat o veřejnou zakázku nebo využívat směnky k zajištění svých závazků, budeme tu pro Vás. Budete-li ve sporu z kupní nebo přepravní smlouvy, nebo budete věřitelem insolventního dlužníka, případně se budete potýkat s překážkami při budování liniové stavby, podáme Vám pomocnou ruku. Chcete vědět více?

Zobrazit více

Pro veřejnou správu

Pracovat ve veřejném zájmu je nepochybně velká čest a nakládat s veřejnými prostředky je velká zodpovědnost. Na činnost veřejné správy potom dopadá celá řada právních norem, které toto reflektují, přesto však nejsou vždy zcela srozumitelné. Veřejná správa se ovšem musí s těmito nejasnostmi vypořádat, aby mohla plnit své úkoly, a to mnohdy v krátkých termínech a při projektech zásadního významu. Typickým příkladem je zde problematika veřejných zakázek, nebo zajištění dopravní obslužnosti na území kraje. Subjekty veřejné správy jsou však mnohdy konfrontovány i s předpisy ryze soukromoprávního charakteru a na otázky spojené s aplikací těchto předpisů potřebují znát komplexní odpověď v podobě stanoviska. Nejen tyto služby poskytuje naše kancelář pravidelně již řadu let. Potřebujete vědět více?

Zobrazit více

Aktuality

28. února 2017

Rozhovor s JUDr. Volopichem

V aktuálním čísle (1/2017) odborného časopisu „VO v kocke“, který se na Slovensku věnuje problematice veřejných zakázek, vyšel rozhovor s partnerem naší advokátní kanceláře JUDr. Danielem Volopichem. Tématem rozhovoru byly zkušenosti naší advokátní kanceláře s veřejnými zakázkami a očekávání, která jsou v ČR spojena s novým zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Rozhovor najdete zde. Pro přístup na stránky vydavatele časopisu klikněte zde.

4. ledna 2017

Článek našeho kolegy na stránkách epravo.cz

Našemu kolegovi JUDr. Jiřímu Lojdovi vyšel na stránkách E-práva článek pojednávající o právní úpravě kácení stromů kolem železničních tratí. Tato problematika byla před nějakým časem velmi diskutovaná, a to především z toho důvodu, že legislativa nedávala jasnou odpověď, jak v takovýchto případech postupovat. Novelou zákona o dráhách č. 319/2016 Sb. došlo k vyjasnění této problematiky. Jaké změny tedy novela v této oblasti přinesla? To se dočtete v článku zde.

25. listopadu 2016

Nejvyšší soud upřesnil určení výživného

NS ČR vydal dne 19. 10. 2016 sjednocující stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé. Stanovisko zpřesňuje rozsah vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků, postup při určení výše potenciálního příjmu povinného rodiče žijícího v ČR i zahraničí či rozsah vyživovací povinnosti podnikatelů. Sjednocuje také praxi pro řízení o schválení dohody rodičů o výživném a nepřiznávání úroků z dlužného výživného. Plný text stanoviska Cpjn 204/2012 naleznete zde.