Pro občany

Právní poradenství pro občany v sobě většinou zahrnuje poradenství v oblasti práva občanského, práva rodinného, práva pracovního, dále také zastupování v občanském soudním řízení, správních řízeních, případně i v řízení trestním. Naše kancelář se dlouhodobě zaměřuje především na níže uvedené obory, rozhodně však nejde o výčet úplný. Pokud tedy máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit pomocí některého z kontaktů.

Rodinné a sousedské vztahy

Rodinné právo je velmi specifická právní oblast. Neshody v rodině jsou velmi citlivé téma, ať už se týkají vztahů uvnitř rodiny nebo rodinného majetku. Ne vždy lze těmto neshodám předcházet, ale někdy to možné je. Tak např. společné jmění mezi manžely není téma jen do soudní síně (nebo pro hollywoodské tvůrce komedií), s problémy ohledně jeho správy a vypořádání se můžete setkat i v průběhu manželství (zúžení rozsahu společného jmění atp.). Někdy je třeba vyřešit otázku hospodaření s majetkem dokonce ještě dříve, než vůbec manželství vznikne. Možná i Vy máte celou řadu otázek na toto téma a rádi byste se svým protějškem nalezli shodu v době, kdy se ještě dohodnout bez větších potíží umíte.

Právo nemovitostí a stavební právo

Většina z nás se ve svém životě ocitla v situaci, kdy zvažovala koupi či prodej bytu, rodinného domu, zahrady, stavebního pozemku, chaty či třeba jen garáže a všichni jsme to nepochybně cítili jako velký krok kupředu. Převod nemovitosti je přitom složitým procesem, který neznamená jen vyjednání obsahu kupní, směnné či darovací smlouvy, případně smlouvy o zřízení věcného břemene či služebnosti, ale zahrnuje rovněž neméně důležité navazující řízení před katastrálním úřadem a vyřešení otázek týkajících se zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí.

Pracovní právo pro občany

S pracovněprávními vztahy se v průběhu svého života setká prakticky každý člověk, a to buď jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel. Ne vždy jsou však vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci harmonické a někdy dochází k situacím, kdy se zájmy účastníků pracovněprávního vztahu dostanou do vzájemného nesouladu nebo dokonce do příkrého rozporu. Není asi zapotřebí rozepisovat se dopodrobna o případech, kdy zaměstnanec nesouhlasí s důvody, pro které s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, vytkl mu porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem konané práci či po něm požadoval náhradu škody z titulu uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti. Možná máte podobnou zkušenost i Vy.

Vymáhání pohledávek

Každý z nás už nejspíše v životě potřeboval pomoc při vymáhání pohledávky. Jistě znáte ze svého okolí situaci, dost možná se stala i Vám osobně, kdy si někdo přijde půjčit nějakou věc, nebo dokonce vypůjčit peníze s ujištěním, že do konce týdne či měsíce věc nebo peníze vrátí. Když však má dojít na vrácení, dotyčný se Vám vyhýbá, přestane Vás na ulici zdravit a tváří se, jako by se nic nestalo. Pokud se jedná o nepotřebné věci minimální hodnoty, například si sousedka půjčí kilo mouky, nebo za příbuzného zaplatíte zanedbatelný dluh v restauraci, často nad tím mávnete rukou.

Další služby

Výše uvedeným výčtem naše služby nekončí, rádi Vám poradíme i v dalších životních situacích. Naši pomoc můžete potřebovat např. v insolvenčním řízení, které je vedeno proti Vašemu dlužníkovi. Stejně tak se může stát, že jako cestující budete chtít pomoci s uplatněním nároku ze zpoždění Vašeho vlakového spoje, nebo za zrušení Vašeho letu. Jako řidič můžete mít kolizi v cizině, nebo i na území ČR s autem, které řídil cizí státní příslušník.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz