Další služby

Výše uvedeným výčtem naše služby nekončí, rádi Vám poradíme i v dalších životních situacích. Naši pomoc můžete potřebovat např. v insolvenčním řízení, které je vedeno proti Vašemu dlužníkovi. Stejně tak se může stát, že jako cestující budete chtít pomoci s uplatněním nároku ze zpoždění Vašeho vlakového spoje, nebo za zrušení Vašeho letu. Jako řidič můžete mít kolizi v cizině, nebo i na území ČR s autem, které řídil cizí státní příslušník. Možná budete ve sporu s úřadem o zaplacení místního poplatku, jako je např. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod či kanalizaci, který může jít do řádu stovek tisíc korun. Třeba jste na podobně vysokou částku podepsali směnku Vy nebo někdo z Vaší rodiny. Je také možné, že utrpíte škodu, ale pojišťovna se bude chtít vyhnout pojistnému plnění. Pokud jste se stali obětí násilného trestného činu, budete chtít pravděpodobně v trestním řízení vykonávat všechna práva, která Vám zákon dává. Možná se má na Vašem pozemku realizovat stavba vodovodu, telekomunikačního vedení či stavba jiných inženýrských sítí a rádi byste věděli, zda máte v takovém případě povinnost uzavřít s investorem takovéto stavby jím nabízenou kupní smlouvu či smlouvu o zřízení věcného břemene, případně budete chtít vědět, jakým způsobem se můžete proti realizaci předmětné stavby bránit a jaká Vám vlastně náleží odpovídající náhrada za tento citelný zásah do Vašich vlastnických práv. Takové situace jsou řešeny především zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), jenomže výklad tohoto zákona není vždy jednoduchý a jednoznačný, proto se v takových situacích obraťte s důvěrou na nás.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz