Náš tým

Partneři

JUDr. Daniel Volopich, partner

JUDr. Daniel Volopich

HUDr. Tomáš Tomšíček, partber

JUDr. Tomáš Tomšíček

Advokáti

JUDr. Helena Hostovská, Ph.D, advokátka

JUDr. Helena Hostovská, Ph.D.

JUDr. Hana Němečková, advokátka

JUDr. Hana Němečková

Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka

Mgr. Ing. Eva Rafajová

Mgr. Eva Straková, advokátka

Mgr. Eva Straková

Mgr. et Mgr. Lucie Šatrová, advokátka

Mgr. et Mgr. Lucie Šatrová

JUDr. Eva Rajtmajerová, advokátka

JUDr. Eva Rajtmajerová

Právníci

Mgr. Bc. Roman Čechura, koncipient

Mgr. Monika Segečová, MBA

Koncipienti

Mgr. Kateřina Hrubá, koncipient

Mgr. Kateřina Hrubá

Mgr. Bc. Daniel Janda, koncipient

Mgr. Bc. Daniel Janda

Mgr. Ivan Milev, koncipient

Mgr. Ivan Milev

Mgr. Bc. Roman Čechura, koncipient

Mgr. Bc. Roman Čechura

Mgr. Bc. Roman Čechura, koncipient

Mgr. Jaroslav Zimmermann

Mgr. Valentina Louda Volopichová, koncipient

Mgr. Valentina Louda Volopichová

Ostatní kolegové

Poskytování našich služeb v kvalitě, na kterou jsou naši klienti zvyklí, by nebylo možné bez pomoci našich dalších kolegů, kteří se zabývají administrativou, daňovými a účetními aspekty naší práce, komunikací s klienty, přípravou korespondence, přípravou jednoduchých právních rozborů a výtahů, zajišťováním podkladů na úřadech, vyřizováním a organizací agendy v rámci správy pohledávek klienta, vyhodnocováním podkladů dodaných klientem, sepisováním a kompletací žalob a návrhů na nařízení exekuce, komunikací se soudy, exekutorskými úřady a jinými úřady, jednáním s dlužníky klienta, atd. Rovněž tito lidé stojí za úspěchem naší advokátní kanceláře a jsme rádi, že patří do našeho týmu.

Mgr. Eliška Aubrechtová
Ondřej Černý
Renata Česalová
Mgr. Brigita Franek
Jana Hošková
Bc. Doubravka Hronová
Kateřina Kašparová

Petra Kožíšková
Václava Kožnarová
Nikol Kratochvílová
Kristýna Pašková
Markéta Poncarová
Bc. Jana Sklenářová

Bc. Monika Strnadová
Bc. Veronika Stupková
Jiřina Tomšíčková
Petra Tremlová
Martina Ulčová
Lenka Vacíková Svobodová
Mgr. Jana Valentová

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz