Náš tým

JUDr. Helena Hostovská, advokátka

JUDr. Helena Hostovská, Ph.D, advokátka

Vzdělání:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.)

Specializace:

Energetické právo, generální praxe (občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo). 

Cizí jazyky:

Německý, anglický

Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.). V naší advokátní kanceláři působí od roku 2008, kdy začala při studiu vysoké školy docházet do kanceláře jako právní praktikantka. V období od srpna 2011 pracovala v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky, následně složila v září 2014 úspěšně advokátní zkoušku a od listopadu 2014 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou trvale spolupracující s naší kanceláří. Specializuje se především na poskytování právního poradenství v oblasti energetického práva, dále poskytuje právní poradenství ve věcech občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, trestního práva a správního práva. V rámci všech uvedených právních oborů se zaměřuje především na zastupování klientů v soudních, trestních a správních řízeních,  jakož i na zpracovávání odborných právních posudků a stanovisek. V rámci správního práva se specializuje také na problematiku vyvlastňování. Zkušenosti má rovněž s vymáháním a správou pohledávek. Hovoří německy a základně anglicky. Ve volném čase ráda jezdí na kole, běhá, věnuje se geocachingu a čte. Můžete jí navštívit v sídle advokátní kanceláře v Plzni.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz