Náš tým

Mgr. Monika Segečová, MBA, právník

Mgr. Valentina Louda Volopichová, právní koncipient

Vzdělání:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž, obchodní závazkové právo, stavební právo, správní právo, korporátní právo

Cizí jazyky:

Anglický

Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studia působila v advokacii, na pozici advokátního koncipienta. V roce 2009 úspěšně složila advokátní zkoušku. Následně pracovala na vedoucích pozicích ve veřejné sféře, přičemž do její gesce spadala zejména agenda veřejných zakázek, obchodního závazkového práva a stavebního práva. Tým naší advokátní kanceláře rozšířila v roce 2023. Specializuje se na poskytování právního poradenství v oblasti veřejných zakázek, hospodářské soutěže, obchodního závazkového práva, stavebního práva, správního práva a korporátního práva. Ve volném čase se věnuje sportu (cyklistika, golf) a četbě. Setkat se s ní můžete v naší kanceláři v Plzni. 

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz