Náš tým

Mgr. Valentina Louda Volopichová, advokátní koncipient

Mgr. Valentina Louda Volopichová, právní koncipient

Vzdělání:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:

Občanské právo, rodinné právo, ústavní právo, vymáhání pohledávek, přestupkové právo, zastupování klientů v soudním řízení.

Cizí jazyky:

Anglický, německý

Absolventka magisterského programu v oboru Právo na FPR ZČU z července 2020 nastoupila jako advokátní koncipientka v říjnu téhož roku, přičemž se převážně věnuje vymáhání pohledávek v oblasti elektroenergetiky, ale také občanskoprávní či správněprávní agendě. V diplomové práci obhájené na katedře ústavního práva se věnovala komparaci ústavněprávních principů států střední Evropy se zaměřením na pravomoci nejvyšších ústavních činitelů. V současné době zpracovává rigorózní práci z oblasti rodinného práva, konkrétně problematiku současné legislativní úpravy zániku manželství v ČR.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz