Náš tým

Mgr. Eva Straková, advokátka

Mgr. Eva Straková, advokátka

Vzdělání:

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

Specializace:

Občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, právo veřejných zakázek, právo obcí a krajů, trestní právo.

Cizí jazyky:

Anglický, německý

Mgr. Eva Straková začala v advokátní kanceláři pracovat jako advokátní koncipientka v roce 2005. Je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (2004). Po dokončení koncipientské praxe složila advokátní zkoušku a od roku 2008 advokacii vykonává jako trvale spolupracující advokátka naší kanceláře. V rámci advokátní kanceláře se zabývá především řešením otázek z oblasti občanského a obchodního práva, dále radí klientům ve věcech pracovního práva, práva rodinného, práva veřejných zakázek, práva obcí a krajů a trestního práva. Klienty advokátní kanceláře rovněž zastupuje před soudy, a to jak v civilních, tak trestních řízeních. Na poli pracovního práva se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Hovoří anglicky a německy. Svůj volný čas s oblibou tráví sportem, zejména pak během, plaváním a běžeckým lyžováním. Setkat se s ní můžete v sídle advokátní kanceláře v Plzni.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz