Pracovní právo pro občany

S pracovněprávními vztahy se v průběhu svého života setká prakticky každý člověk, a to buď jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel. Ne vždy jsou však vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci harmonické a někdy dochází k situacím, kdy se zájmy účastníků pracovněprávního vztahu dostanou do vzájemného nesouladu nebo dokonce do příkrého rozporu. Není asi zapotřebí rozepisovat se dopodrobna o případech, kdy zaměstnanec nesouhlasí s důvody, pro které s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, vytkl mu porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem konané práci či po něm požadoval náhradu škody z titulu uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti. Možná máte podobnou zkušenost i Vy. Třeba jste i Vy nyní v situaci, kdy se Vám nedaří domoci se Vašich mzdových nároků, odstupného, případně náhrady škody, která Vám vznikla v souvislosti s výkonem práce (např. v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), nebo se domáháte „jen“ vyplacení cestovních náhrad, na které Vám vzniklo právo. Je také možné, že máte pochybnosti, zda Vám zaměstnavatel neprovádí srážky ze mzdy v rozporu s pravidly stanovenými zákonem či Vám nesprávně nerozvrhuje pracovní dobu, případně Vás nenutí konat práci za podmínek, které jsou již v rozporu s tím, co jste si sjednali. S řešením výše popsaných situací má naše advokátní kancelář dlouholeté a bohaté zkušenosti. Proto jste-li v podobné situaci, rádi poskytneme právní poradenství i Vám, a to nejen v případě, kdy již řešíte potíže, které nastaly, ale i v situacích, kdy budete chtít vzniku podobných problémů předejít (např. po nás můžete žádat posouzení dopadů listin, které jsou Vám jako zaměstnanci v souvislosti s Vašim zaměstnáním předkládány k podpisu ze strany zaměstnavatele). Proto se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Pracovní právo, to není jen zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a celá řada podzákonných právních předpisů, které tento základní předpis pracovního práva provádějí. Opominout totiž nelze ani další normy, jako je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Ke všem těmto předpisům pak existuje nepřeberné množství soudních rozhodnutí, přičemž stále relevantní jsou i rozhodnutí, která byla vydána ještě za účinnosti starého zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.). Jako zaměstnanec samozřejmě nemusíte uvedené předpisy znát. My je známe a rádi Vám poradíme, co z nich pro Vás plyne.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz