Cenné papíry – směnky, akcie, šeky

Cenné papíry jsou mnohdy neprávem spojovány s jistou složitostí a nesrozumitelností, která pak občany nebo podniky předem zrazuje od jejich praktického využití. To vše i přesto, že cenné papíry představují jeden z nejstarších a historií prověřených a osvědčených institutů, jejichž využití v praxi představuje častokrát jednoduché, avšak o to účelnější řešení, kterému nelze upřít jistou míru elegance. Jste věřitelem, který hledá efektivní způsob zajištění pohledávky? Jste v situaci, kdy dodáváte zboží s dlouhou splatností a potřebujete okamžitou hotovost? V takových případech se nabízí jedno vhodné a účelné řešení: využití směnky. Směnkou je věřitel schopen posílit svou pozici v případě nuceného vymáhání pohledávky, neboť na rozdíl od prosté půjčky či úvěru nebude muset absolvovat složité a nákladné dokazování před soudem; prostě předloží soudu řádně vyplněnou směnku a vyčká vydání směnečného platebního rozkazu. Navíc, směnku je možno prodat třetí osobě ještě před sjednaným datem její splatnosti a zajistit si tak potřebnou hotovost. I zde si bude nabyvatel vědom výhod směnky, kdy na rozdíl od prosté půjčky, úvěru či nároku na zaplacení kupní ceny nebude muset absolvovat složité a nákladné dokazování před soudem v případě, že dlužník nezaplatí.

Zvažujete založení obchodní společnosti a klasické společnosti s ručením omezením ve Vás nebudí důvěru? Rádi byste založili obchodní společnost společně s dalšími osobami a chcete si zachovat jistou formu anonymity? V takovém případě se jako ideální volba nabízí založení akciové společnosti. Možná ale již akciovou společnost vlastníte či spoluvlastníte a rádi byste zjednodušili a zefektivnili její vnitřní fungování, případně již působíte v představenstvu akciové společnosti a řešíte, co ještě je a co již není jednání s péčí řádného hospodáře. Je také možné, že máte příjemnější starosti – vybudovali jste fungující akciovou společnost a rádi byste ji prodali zájemcům anebo předali dětem. Třeba ale máte naopak dobrý důvod, proč chcete ukončit činnost akciové společnosti a potřebujete provést její likvidaci. Všechny tyto starosti můžete s klidnou hlavou přenechat nám.

Právo cenných papírů je tvořeno řadou norem – v prvé řadě se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (často nazývaný jako nový občanský zákoník anebo jen „NOZ“), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (často označovaný jako zákon o obchodních korporacích anebo jednoduše „ZOK“) či zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. Zásadní kapitálové změny akciové společnosti (fúze, rozdělení) potom řeší zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zápis těchto změn do obchodního rejstříku potom upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nemusíte je všechny detailně znát, to už je naše práce. Ať už tedy budete potřebovat řešit některou z výše uvedených situací, budete potřebovat výklad určitého ustanovení anebo jen zodpovědět některou otázku týkající se cenných papírů a akciových společností, naše advokátní kancelář je Vám k dispozici. Již léta se zabýváme právním poradenstvím týkající se zakládání akciových společností, jejich vnitřního fungování a jejich změn. Dlouhodobě řešíme problematiku vlastníků akciových společností a manažerů působících v jejich vnitřních orgánech. Mezi naše standardní služby patří i příprava směnečné dokumentace, stejně jako vymáhání neuhrazených směnek v soudním řízení. 

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz