Dopravní právo

Mezinárodní i vnitrostátní přeprava jsou činnosti, při nichž se může lehce něco pokazit. Možná to znáte z vlastní zkušenosti – máte významného klienta v zahraničí, jemuž na základě kupní smlouvy posíláte sofistikovaný přístroj, a dopravce Vašemu zákazníkovi zásilku vydal poškozenou, pozdě, anebo jí nevydal vůbec, žádali jste náhradu škody a druhá strana se náhle prezentuje jako zasilatel a odmítá, že by kdy jednala jako dopravce. Možná jste naopak dopravce, který odvedl svou práci, ale nedostal zaplaceno, a přemýšlíte, po kom budete přepravné vymáhat soudní cestou, případně se Váš řidič stal účastníkem nehody, kterou nezavinil, a odesilatel se dožaduje náhrady škody vzniklé na přepravované zásilce. Jako železniční dopravce budete chtít zaměstnat strojvedoucího z jiného státu Evropské unie, nebo budete váhat, jakým způsobem máte zajistit a kontrolovat odbornou způsobilost svých zaměstnanců a jak postupovat, pokud si nebudete jistí jejich zdravotní způsobilostí. Jako provozovatel dráhy přemýšlíte nad obsahem prohlášení o dráze, případně řešíte změny týkající se i Vašeho úředního povolení. Provozujete-li osobní dopravu, rádi byste se možná zúčastnili nabídkového řízení pro zajištění dopravní obslužnosti kraje nebo obce a potřebujete poradit s přípravou nabídky, případně už se chystáte k podání námitek na ÚOHS. Je také možné, že si jako dopravce autobusové osobní přepravy nejste jisti způsobem výpočtu mzdy Vašich řidičů, jelikož změny v této oblasti nebývají vždy zrovna přehledné.

Dopravní právo tvoří celá řada norem, ať už ve formě nařízení EU nebo zákonů, vyhlášek či mezinárodních smluv. I k právním normám, se kterými pracujete denně, jako jsou ustanovení občanského zákoníku o přepravě osob nebo přepravě věci, Úmluva CMR, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nebo zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, máte jistě spoustu otázek a co teprve, když dojde na Hamburskou úmluvu, Haagsko-Visbyská nebo Yorsko-Antverpská pravidla, Úmluvy COTIF nebo CMNI, přepravy CIM/SMGS s jednotným nákladním listem, Nařízení ES č. 1072/2009  o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, nebo třeba nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících a s ním související zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Od toho, abychom Vaše otázky zodpověděli, jsme tu právě my. Naše advokátní kancelář zastupuje již léta dopravce, městské dopravní podniky, výrobce dopravních prostředků, firmy realizující dopravní stavby, stejně jako poskytuje právní poradenství zadavatelům a mnohým úřadům, které mají dopravu ve své kompetenci. Rádi pomůžeme i Vám. Ať už budete řešit problém, který právě nastal, nebo budete chtít problémům předejít revizí připravované smlouvy, přepravních podmínek nebo vnitřního předpisu, na nás se můžete vždy obrátit. 

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz