Insolvenční právo

Spousta z nás již o insolvenci slyšela, ale asi jen málokdo by ji chtěl zažít. Insolvenční řízení však není vždy tzv. konečná, jak jej asi spousta lidí vnímá, ale naopak může jít o začátek cesty vzhůru, na jejímž konci čeká odpoutání se od finančních těžkostí. Insolvenční řízení je jedním z možných řešení jak pro fyzické osoby, tak i pro společnosti, ať už se nacházejí na straně věřitele nebo dlužníka.

Stručně řečeno se insolvenční řízení uplatní tam, kde je dlužník v úpadku, případně jej může dlužník využít už v případě, kdy mu úpadek hrozí. O úpadek jde v těch situacích, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, vůči nimž má závazky více než 30 dní po splatnosti, a nachází se v platební neschopnosti. Taková situace se může snadno přihodit. Vaší firmě někdo nezaplatí faktury za velkou objednávku a Vy budete muset zastavit většinu svých plateb, protože nebudete mít z čeho je platit. Špatně odhadnete vývoj na trhu a Vaše firma nedosáhne prodejů, které jste předpokládali, případně je také možné, že jste se vydali do slepé uličky a firmu může zachránit jen rázný řez v podobě reorganizace (pokud na tento plán budou věřitelé slyšet). Jako věřitel naopak nejste schopni přimět odběratele, aby Vám za faktury zaplatil, a víte, že v podobné situaci jsou již několik měsíců i další firmy – místo přešlapování na místě budete chtít podat žalobu, jenže zjistíte, že ohledně dluhů Vašeho dlužníka již rozhoduje soud na základě insolvenčního návrhu a svou pohledávku budete muset přihlásit do insolvenčního řízení – jenže jak na to? Je také možné, že sami nabydete dojmu, že celá věc už jinak než insolvencí dlužníka nemůže skončit a sami raději insolvenční návrh podáte. To můžete konec konců udělat i jako dlužník.

Spousta otázek Vám ale vyvstane na mysli ještě dříve, než celý ten kolotoč insolvenčního řízení vůbec začne. Budete se muset vypořádat s tím, zda vůbec můžete insolvenční návrh podat, co by měl insolvenční návrh obsahovat a komu je třeba ho adresovat (který bude ten Váš insolvenční soud).  V insolvenčním řízení se pak celé záležitosti ujme profesionál, insolvenční správce, na kterého bude dohlížet insolvenční soud. Možná ale nebudete spokojeni s osobou insolvenčního správce a budete chtít dosáhnout toho, aby byl konkrétní insolvenční správce své funkce zproštěn, nebo aby do ní vůbec nenastoupil. Jako dlužník však můžete mít ještě před vyhlášením úpadku zájem na tom situaci nějak samostatně vyřešit a za tím účelem se můžete domáhat vyhlášení tzv. moratoria, které Vám poskytne příležitost celou záležitost nějak ustát. Dost možná budete chtít vědět, jaká oprávnění má výbor věřitelů, jaké důsledky má vyhlášení úpadku dlužníka, jakým způsobem přihlásit svou pohledávku, tedy co má být obsahem přihlášky, jak postupovat, když máte za dlužníkem pohledávku v cizí měně a kdy nejlépe pohledávku přihlásit. Nepochybně budete chtít vědět, jaké výhody a nevýhody má konkurs, jaká jsou úskalí reorganizace, nebo co pro Vás znamená, že bylo Vašemu dlužníku povoleno oddlužení. Další problémy potom vyvstanou, pokud proti Vašemu dlužníkovi již vedou insolvenční řízení v jiném státě EU.

Insolvenční řízení přinesl do našeho právního řádu zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Pro insolvenční řízení, která mají přesah do více států EU, je potom důležité Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, které bude brzy nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, o insolvenčním řízení. Samozřejmě i v oblasti insolvenčního řízení je nutná znalost zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a mnoha dalších právních norem. Může se Vám to zdát trochu jako džungle, ale nemějte obavy, my Vás přes ni rádi bezpečně provedeme.

Kancelář Plzeň

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

T: +420 377 519 999

M: +420 777 706 540

Pobočka Praha

Panská 895/6, 110 00 Praha 1

T: +420 270 006 260

Fakturační údaje

Advokátní kancelář  Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl C, vložka 29293

IČO: 02476649

DIČ: CZ02476649

Copyright © 2023 LSIT.cz